თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

დონორები

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობისა და საგამოძიებო ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებისათვის.