თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ცხელი ხაზიHotline

სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში 24 საათიანი ცხელი ხაზი - 199 ფუნქციონირებს, რომელიც შეტყობინებებს საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან იღებს.

საგამოძიებო ფუნქციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ცხელი ხაზი კომუნიკაციის მოქნილი და ეფექტური მექანიზმია.

ცხელი ხაზი ხელს უწყობს შესაძლო დანაშაულის დროულად გამოვლენას, ადამიანის უფლებების დაცვას და სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დანაშაულებზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას.

ცხელ ხაზზე დარეკვა და შესაძლო დანაშაულებთან დაკავშირებით შეტყობინების დაფიქსირება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ქვემდებარე დანაშაულებთან დაკავშირებით, ცხელ ხაზთან დაკავშირება მომიჯნავე სამსახურებიდანაც ხორციელდება, მათ შორის, საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციიდან, დროებითი მოთავსების იზოლატორებიდან, პენიტენციური დაწესებულებებიდან და სხვა.

პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცხელ ხაზზე დარეკვა და შესაბამისი შეტყობინების დაფიქსირება ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი საფასურისა და დაბრკოლების გარეშე შეუძლიათ.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცხელ ხაზზე დარეკვა უფასოა, როგორც ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან, ასევე, ყველა ფიქსირებული სატელეფონო ქსელიდან.

ცხელ ხაზთან დასაკავშირებლად მოქალაქემ უნდა აკრიფოს მხოლოდ ნომერი - 199, დარეკვის იგივე წესი მოქმედებს საქართველოს რეგიონებიდანაც.