თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

15 მარტი 2022

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის განცხადება

ტელეკომპანია „პირველი“-ს ეთერში გაჟღერდა არასწორი ინფორმაცია სამსახურის უფროსის მოადგილის, ნათია სონღულაშვილის მიმართ ინტერესთა კონფლიქტის თითქოსდა არსებობის შესახებ, სამსახურის წარმოებაში არსებულ საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე.
აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე პროცესის მონაწილეებს შორის შესაძლებელია არსებობდეს მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოება და არა ინტერესთა კონფლიქტი.
სისხლის საპროცესო კანონმდებლობა მკაფიოდ განმარტავს, რომ პროკურორის და გამომძიებლის მიერ თავიანთი ფუნქციების შესრულება პროცესის არც ერთ სტადიაზე არ აბრკოლებს მათ შემდგომ მონაწილეობას.
საგამოძიებო სამსახურის უფროსს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე, რომელთა შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ ბრძანებით, ნათია სონღულაშვილი ხელმძღვანელობს სამსახურის ადმინისტრაციულ აპარატს და მასში შემავალ დეპარტამენტებს. მის საკურატორო სფეროდ არ არის განსაზღვრული საგამოძიებო დეპარტამენტი, აქედან გამომდინარე, მას რაიმე შემხებლობა ვერ ექნება სამსახურის წარმოებაში არსებულ საქმეზე.
შესაბამისად, ტელეკომპანია „პირველი“-ს ეთერში გავრცელებული ინფორმაცია და გაკეთებული კომენტარები, სამსახურის უფროსის მოადგილის ნათია სონღულაშვილის ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ არის ტყუილი და არ შეესაბამება სიმართლეს.