თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ხელმძღვანელი პირები

კოკა კაციტაძე

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი

კოკა კაციტაძე

22 აპრილი, 1986 

   
                                         

განათლება:

2007 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, სამართლის ბაკალავრი
2010 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, სამართლის მაგისტრი

გამოცდილება:

01.03.2022 - დღემდე - სპეციალური საგამოძიებოს სამსახურის უფროსი

01.11.2019-02.2022 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი
01.03.2015-01.11.2019 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
13.07.2013-01.03.2015 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი
18.03.2013-13.07.2013 - საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი
29.02.2012-17.03.2013 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ანტიკორუფციული დეპარტამენტის  განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი
31.01.2009-29.02.2012 - შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი
03.12.2007-04.12.2008 - ქ.თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა, სტაჟიორი
02.11.2007-03.12.2007 - ქ.თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა, პეციალისტი