თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ხელმძღვანელი პირები

გიორგი კვარაცხელია

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

გიორგი კვარაცხელია

12 ნოემბერი,1982

განათლება:

2005 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი, (მაგისტრთან გათანაბრებული)

გამოცდილება:

04.03.2022 - დღემდე - სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

11.2016 – 03.2022 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
01.2016 - 11.2016  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველო, მეორე სამმართველოს უფროსი
08.2014 - 01.2016 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველო, პირველი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
04.2013 - 08.2014 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველო, მესამე სამმართველოს გამომძიებელი
11.2010 - 04.2013 - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, გენერალური ინსპექცია, განყოფილების უფროსი
09.2010 - 11.2010 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველო, მესამე სამმართველოს გამომძიებელი
04.2006 - 09.2010 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამომძიებელი