თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

19 ივნისი 2022

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის განცხადება

სპეციალურმასაგამოძიებოსამსახურმა “TV პირველი”-სგადამღებიჯგუფისთვისჟურნალისტურსაქმიანობაშიუკანონოდხელისშეშლისფაქტზე, საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსის 154-ემუხლისმეორენაწილითგამოძიებადაიწყო.

 

სპეციალურისაგამოძიებოსამსახურიინტენსიურრეჟიმშიატარებსყველასაჭიროსაგამოძიებოდასაპროცესომოქმედებასობიექტურიდასრულყოფილიგამოძიებისუზრუნველყოფისმიზნით.