თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

11 ოქტომბერი 2023

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შესვლას ნებართვის გარეშე შეძლებენ

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე,  დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაუბრკოლებლად, ყოველგვარი ნებართვის გარეშე შესვლას და დაკავებულ პირებთან შეხვედრას შეძლებენ.

 

აღნიშნულ წესთან დაკავშირებით უწყებებს შორის შეთანხმება, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინიციატივით შექმნილ სამოხელეო დანაშაულების პრევენციის საბჭოზე იქნა მიღებული, რის შემდეგაც იგი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ამოქმედდა.

 

განხორციელებული ცვლილება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დროულ და ეფექტურ რეაგირებას, შემაფერხებელი პროცედურების გარეშე დაკავებულ პირებთან შეხვედრას, მათ მიერ მიღებული დაზიანებების დროულ ფიქსაციასა და დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებას.

 

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შეუფერხებლად შესვლის წესის ამოქმედებას წინ უძღოდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინიციატივით, საქართველოს პარლამენტის მიერ ,,პატიმრობის შესახებ“ კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რამაც სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლებს უფლება მისცა პენიტენციურ დაწესებულებაში ნებართვის გარეშე შევიდნენ, შეხვდნენ პატიმრებსა და მოახდინონ მათ საჩივრებზე დროული რეაგირება.

 

როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ცალკეული სამოხელეო დანაშაულის პრევენციის სპეციალური საბჭო შექმნის შესახებ მემორანდუმი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის 2023 წლის 26 იანვარს გაფორმდა, ხოლო საბჭოს პირველი სხდომა 2023 წლის 21 ივნისს გაიმართა.

 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სამოხელეო დანაშაულის პრევენციის საბჭოს ფორმატში,  სახელმწიფო უწყებებთან კორდინაციითა და თანამშრომლობით,  არასათანადო მოპყრობის ფაქტების თავიდან აცილების და მასზე ეფექტური რეაგირებისთვის ქმედითი ღონისძიებების გატარებას განაგრძობს.