ხმა

კონტრასტი

ფონტი

მინუსი

საწყისი

პლიუსი

ანიმაციის შეჩერება

დიზაინის გამორთვა

ხელმძღვანელი პირები

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ნათია სონღულაშვილი

17 დეკემბერი, 1979

განათლება:

2002 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იურისტი

2016 წლიდან - დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლის დოქტორანტი

პროფესიული განათლება:

2002-2003 წწ. - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის თანაშემწის სასერთიფიკატო კურსი;
2004 წელი - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2007 წელი - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდაგამოცდილება:

გამოცდილება

04.03.2022 - დღემდე - სპეციალური საგამოძიებოს სამსახურის უფროსის მოადგილე

03.2020 - 03.2022 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
02.2018 - 03.2020 - აჭარის ა/რ პროკურორი
03.2015 - 02.2018 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი
22.10.2015-23.02.2018 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული დამოუკიდებელი კოლეგიური ორგანო, საპროკურორო საბჭოს წევრი
07.2014 - 03.2015 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი
01.2013 - 07.2014 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი
12.2009-01.2013 - საქართველოს მთავარი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი
10.2007-12.2009 - საქართველოს გენერალური პროკურატურის, შინაგან საქმეთა  სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორი
09.2007-10.2007 - ქ.თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა, პროკურორი
02.2007-09.2007 - საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სტაჟიორი
02.2007-02.2007 - ქ.თბილისისდიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორი
13.03.2006-01.02.2007 - ქ.თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატა მოსამართლის თანაშემწე
08.07.2005-13.03.2006 - ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწე
19.10.2004-05.05.2005 - ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს სპეციალისტი
27.01.2003-19.10.2004 - ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო, მოსამართლის თანაშემწე
01.09.2002-27.01.2003 - ქ.თბილისისკრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო, ოპერატორი

აკადემიური საქმიანობა:
01.09.2014 - 03.03.2022 -  საქართველოს გენერალური პროკურატურის სასწავლო ცენტრი, ტრენერი
15.05.2020 წლიდან - დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
01.09.2017-15.05.2020 - კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
01.09.2014-01.08.2015 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაკადემია, მოწვეული ლექტორი
20.09.2010-20.06.2011 - თბილისის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემია, მოწვეული ლექტორი
22.10.2015-23.02.2018 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული დამოუკიდებელი კოლეგიური ორგანო, საპროკურორო საბჭოს წევრი